Hoezo, zijn werkgevers forever young?

Bizar om op deze derde lentedag van het jaar 2012 de uitkomsten van het onderzoek van hoogleraar Beatrice van der Heijden van de Radboud Universiteit Nijmegen te lezen. Het merendeel van de werkgevers blijkt medewerkers boven de 40 jaar al te oud te vinden. Nu is de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse werknemer in 2011 opgelopen tot 41 jaar, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek nog geen week geleden. Onbegrijpelijk hoe werkgevers de werkelijkheid niet willen zien en zich blind blijven staren op beeldvorming die al lang is achterhaald. Van der Heijden heeft dat met diverse andere onderzoekers al eerder aangetoond. De taskforce Grijs werkt! onder leiding van Ed Nijpels heeft nu vijf jaar geleden haar missiewerkzaamheden afgerond. Zij heeft zich vooral beziggehouden met het veranderen van de beeldvorming over oudere werknemers. Deze taskforce liep enkele jaren vooruit op de besluitvorming over langer doorwerken en bracht de noodzaak ervan al duidelijk naar voren. Het grootste deel van de subsidie die de taskforce had te besteden is gegaan naar projecten over …jawel beeldvorming. Maar net als leidinggevenden een steeds kortere houdbaarheidsduur hebben in hun functie slaat bij hen de Alzheimer light al jong toe.

We gaan met zijn allen langer doorwerken maar je vraagt je wel af voor wie. Het nare is dat de relatie tussen een leidinggevende en de oudere medewerker een grote invloed heeft op de inzetbaarheid en het gezond en met plezier langer doorwerken van de medewerker.

Dat de leidinggevende zelf ouder wordt kleurt de beeldvorming iets positiever aldus het onderzoek, een schrale troost. Het nieuwe werken en organiseren zal voor veel leidinggevenden een pittige kluif worden. Sturen op resultaten en motiveren op afstand vraagt om vertrouwen en verbeelding. En niet te vergeten inlevingsvermogen en nieuwsgierigheid. Daar ontbreekt het enorm aan als we naar deze bevindingen kijken.

De wal zal het schip keren en net als jongere generaties een werkgever kiezen op support, uitdaging en een prettige werksfeer zullen ook 40 plussers hier steeds meer op gaan kiezen. Want maatregelen voor positieve actie halverwege de loopbaan, dat is toch te gek voor woorden??