Over Karen

Onder de naam Cre-Age werk ik als coach, procesbegeleider en conceptontwikkelaar. Cre-Age staat voor scheppen met leef-tijd. Ontwikkeling gekoppeld aan talent en levensfasen heeft al van jongs af aan mijn belangstelling. De kern van mijn werk is het vinden van je eigen koers in de balans werk – privé en persoonlijke ontwikkeling.

Ik heb snel inzicht in  functioneren en blinde vlekken van mensen en/in organisaties. Opgeleid als ontwikkelingspsycholoog werk ik bijna dertig jaar op het terrein van personeel en organisatie advies. Sinds 2012 ben ik registerpsycholoog NIP/ Arbeid en organisatie. Daarnaast heb ik diverse opleiding& training op het gebied van persoonlijke ontwikkeling gevolgd en is mijn bagage divers.

Mijn aanpak is nuchter, kernachtig en lucide. Met compassie en respect maak ik bespreekbaar wat licht nodig heeft. Ik weet te motiveren om ‘onder de blote hemel te durven staan’. Met de ruimte die mensen hierdoor ervaren leg ik nieuwe verbindingen en komen verrassende perspectieven in beeld. Ik werk graag met professionals en managers die zich willen ontwikkelen.

Crises en overgangen zijn kansen. Met betekenisvolle vragen,  reflectie en actie, rust en vertrouwen schep ik een bedding voor individuen en groepen. Ik kies bij voorkeur de positie van betrokken onpartijdige.