Loopbaancoaching

Werken is leren. En leren is ontdekken, uitproberen, fouten maken en weer verder gaan. De kunst is hierin keuzes te maken die voor jouw leerproces toegevoegde waarde hebben. Dat kunnen zowel positieve als minder prettige ervaringen zijn.

Sommige mensen werken naar een doel toe dat ze zich hebben gesteld in hun loopbaan, ze hebben bijvoorbeeld altijd al dokter willen worden en in een ziekenhuis werken. Anderen maken keuzes uit wat voorbijkomt of waar ze zich op een moment in hun leven toe aangetrokken voelen.  Of  letten in hun keuzes sterk op waar de arbeidsmarkt de beste  mogelijkheden biedt.  Denk bijvoorbeeld aan een communicatieadviseur of een geluidstechnicus die gek is op festivals.

De kans dat je opleiding en werk op elkaar aan blijven sluiten is kleiner dan voorheen. Veel vaker dan vroeger hebben we te maken met veranderingen in werk, in organisaties en in je persoonlijke leven, waardoor je je afvraagt of je werk nog bij je past en je motiveert. De huidige dynamische arbeidsmarkt doet een sterk beroep op flexibiliteit, daadkracht en weten wat je wilt om je te kunnen onderscheiden.

Veranderingen gaan zo snel dat mensen niet meer weten wie ze zijn en waarnaar ze onderweg zijn.
Mark. L. Savickas

Career Story Interview - Cre-Age Coaching & AdviesCareer Story Interview

Mark Savickas, een Canadese hoogleraar psychologie, heeft het ‘Career Story Interview’ ontwikkeld. Een korte en kernachtige methode waarin je vanuit jouw eigen biografie antwoord gaat geven op je loopbaanvraag. Anders dan in ‘gewone’ loopbaancoaching maak je geen testen, maar vertel je over je leven en loopbaan tot nu toe. Door de vragen die ik je stel en jouw spontane antwoorden wordt  duidelijk wat er voor jou echt toe doet. Je ontdekt wat je drijfveren zijn, wat je belangrijk vindt en wat je steeds weer inspireert. Je eigen biografie wijst je de weg en wordt een routeplanner.

Hoe gaat het in zijn werk?

Het reguliere CSI-traject omvat 1 telefoongesprek en twee gesprekken. In het eerste gesprek kom je al tot de kern. Je persoonlijke geluksformule wordt dan duidelijk.  De formule verwoordt compact jouw drijfveer en de werkomgeving waar je goed uit de verf komt.  In het tweede gesprek vertaal je jouw persoonlijke geluksformule naar een plan om concreet met je loopbaanvraag aan de slag te gaan. Je hoeft je niet voor te bereiden op de gesprekken.  Door jouw verhalen naar aanleiding van de vragen bij elkaar te brengen, zien we jouw rode draad, en komen er antwoorden op je loopbaanvraag.

Aan de slag gaan met deze methode is vooral interessant als je verheldering wilt over jezelf of over wat je nu eigenlijk wilt in relatie tot werk, vrijwilligerswerk of andere rollen die je in het leven kunt vervullen.

Mark Savickas is  een van de belangrijkste experts op het gebied van loopbaanontwikkeling. Hij ziet zichzelf meer als een man van de praktijk dan als theoreticus en is een hele goede luisteraar. Hij komt tegen dat veel mensen worstelen met hun leven in te richten in een digitale, globaliserende wereld met nogal wat onzekerheden. Door onze verhalen maken  we “chocola van de wereld”  en verhalen zijn van groot belang in hoe we naar onszelf en de wereld kijken. Het gaat hem erom onze persoonlijke betekenis te kennen en waarde en betekenis toe te kennen aan de dingen die ons gebeuren. Ieders leven heeft een rode draad  en de methode helpt die door te trekken naar onze loopbaan en daar in een volgend hoofdstuk weer nieuwe betekenis aan te geven.