Stress en burn-out coaching

Bij stress en burn-out vragen werkt Cre-Age met de wetenschappelijk onderbouwde visie en methode van het CSR Centrum. Die gaat ervan uit dat de energiebalans lichamelijk uit evenwicht is geraakt door langdurige overbelasting. Herstel volgt door de fysieke ontregeling te stoppen, weer te (leren) ontspannen, door inzicht en gezond zelfmanagement.

Stress en burn-out

Stress is een onderdeel van het leven en is gezond. Het zet je ‘aan’ bij een sollicitatiegesprek of een presentatie. En het zorgt ervoor dat je focust en een tandje bij zet als dat nodig is. Langdurige en chronische stress is echter niet gezond. Uiteenlopende fysieke, psychische en cognitieve klachten ontstaan door chronische stress. Zoals niet meer slapen, vermoeidheid, stemmings- en angst klachten, hoofdpijn, nek- en schouderpijn, concentratieproblemen en geheugenstoornissen.

Door langdurige overbelasting en te weinig herstel ga je op den duur minder goed functioneren. Op wilskracht kan je ondanks klachten nog een hele tijd doorwerken. Maar je houdt het roofbouwproces zo langer in stand en  klachten nemen toe. Daardoor kun je op den duur overspannen, of nog ernstiger, burn-out raken. De kans dat je er in je eentje niet meer uitkomt, wordt groter. En daarmee ook de noodzaak om professionele hulp te zoeken.

Werkwijze

Bij stress- en burn-outvragen werk ik met de visie en methode van het CSR Centrum. CSR staat voor Chronische Stress Reversal. Het is een wetenschappelijk onderbouwde aanpak die er van uitgaat dat bij overspanning en burn-out de energiebalans lichamelijk uit evenwicht is geraakt door langdurige overbelasting. De manier om te herstellen is er in eerste instantie op gericht om de fysieke ontregeling te stoppen en weer te (leren) ontspannen. Met de CSR- aanpak in combinatie met mijn ervaring als psycholoog kan ik mensen effectief bijstaan in het herstel van overspanning, burn-out en overige klachten.

De CSR-aanpak bij stress en burn-out wordt door recent wetenschappelijk onderzoek naar stressfysiologie ondersteund. Naast CSR coach ben ik sinds 2013 ook als opleider van stresscoaches aan het CSR Centrum verbonden. Sinds 2012 ben ik Registerpsycholoog NIP Arbeid en Organisatie.

De intake

Bij de start van de coaching vul je een vragenlijst in. Dan vindt een intakegesprek plaats. Daarin luister ik zorgvuldig naar jouw verhaal en probeer een beeld te krijgen van de aanloop van je klachten, wie je bent, wat er aan de hand is en wat je vraag is. Vervolgens vindt een psychofysiologische meting plaats, waarin je fysieke herstelvermogen wordt gemeten. In een afsluitend intakegesprek vormen jouw antwoorden op de vragenlijst, je scores op de meting en het eerste gesprek de basis voor een begeleidingsplan van maximaal 10 sessies, afhankelijk van de ernst van je klachten en je vragen.

Eerst fysiek herstel, dan mentaal

We starten met het stopzetten van de roofbouw, zodat de lichamelijke en psychische klachten kunnen afnemen. Tegelijkertijd richten we ons op herstel door (leren) te ontspannen en bij te tanken. Daarnaast krijg je informatie over het Chronisch Stress Syndroom en gezond zelfmanagement.

Indien nodig werk ik samen met andere professionals zoals een fysiotherapeut of haptotherapeut. Tijdens de coaching maak ik gebruik van oefeningen en opdrachten, aangepast aan jouw situatie, om je zelfmanagement te versterken en duurzaam te herstellen.

Halverwege en aan het eind van de coaching vul je de vragenlijst opnieuw in zodat we de ontwikkeling kunnen volgen.

Bij ziekmelding begeleid ik je ook bij je re-integratie op de werkplek of elders. De leidinggevende en de bedrijfsarts zijn verantwoordelijk voor een passend re-integratieplan. Als coach bespreek ik met jou de voortgang en overleg waar nodig met je leidinggevende en bedrijfsarts.

Aanmelding

Coachingstrajecten worden doorgaans door de werkgever betaald bij (het voorkomen van) uitval. Je kunt ook jezelf als cliënt aanmelden. Ik vind het belangrijk contact te hebben met je werkgever en/of bedrijfsarts. Dit doe ik uiteraard alleen met jouw instemming.