Coaching

Stress en burnout

Bij stress en burnout vragen werk ik met de visie en methode van het CSR Centrum. CSR staat voor Chronische Stress Reversal. Het is een onderscheidende aanpak die er van uitgaat dat de energiebalans neurohormonaal gezien uit evenwicht is geraakt als gevolg van langdurige overbelasting. Op vier niveaus worden klachten aangepakt om de disbalans te herstellen: cognitief, fysiek, gedragsmatig en emoties.

Aan het intake traject (2 sessies) is een vragenlijstonderzoek en een psychofysiologische meting verbonden. Vervolgens wordt een begeleidingsplan overeengekomen (max. 10 sessies). De aanpak is multidisciplinair en er wordt gebruik gemaakt van specifieke oefeningen tijdens de coaching.

Is er sprake van ziekmelding dan vindt ook begeleiding plaats bij de re-integratie op de werkplek of elders. Dit vindt in overleg plaats met de leidinggevende en bedrijfsarts.

Ik ben opgeleid door CSR en werk als verwijs coach. Coach trajecten worden doorgaans door de werkgever betaald bij (het voorkomen van) uitval.

De CSR aanpak wordt door recent wetenschappelijk onderzoek naar stressfysiologie ondersteund.