Stress & burn-out coaching

Stress is een onderdeel van het leven en is gezond. Stress zet je ‘aan’ bij een sollicitatiegesprek of een presentatie en zorgt ervoor dat je focust en een tandje bij zet als dat nodig is. Langdurige en chronische stress echter, is niet gezond. Veel fysieke, psychische en cognitieve klachten ontstaan door chronische stress. Zoals niet meer slapen, vermoeidheid, stemmings- en angstklachten, hoofdpijn, nek- en schouderpijn, concentratieproblemen en geheugenstoornissen.  Te grote, aanhoudende druk op je werk of in je privéleven kan problemen geven waardoor je minder goed gaat functioneren. De eerste signalen zijn: lusteloosheid, moeheid, stemmingswisselingen, moeite echt te ontspannen en het gevoel onvoldoende op te kunnen laden. Op wilskracht kan je ondanks de klachten nog een hele tijd doorwerken. Maar je houdt het roofbouwproces zo langer in stand en de klachten nemen toe waardoor je op den duur overspannen, of nog ernstiger burn-out kunt raken. De kans dat je er in je eentje niet meer uitkomt, wordt groter en daarmee ook de noodzaak om professionele hulp te zoeken.

Wetenschappelijk onderbouwde aanpak

Bij stress- en burn-outklachten werk ik met de visie en methode van het CSR Centrum. CSR staat voor Chronische Stress Reversal. Het is een onderscheidende aanpak die er van uitgaat dat de energiebalans neurohormonaal gezien uit evenwicht is geraakt als gevolg van langdurige overbelasting. Op vier niveaus worden klachten aangepakt om de disbalans te herstellen: cognitief, fysiek, gedragsmatig en emotioneel.

De CSR-aanpak wordt door recent wetenschappelijk onderzoek naar stressfysiologie ondersteund. Ik ben opleider voor het CSR Centrum en maak deel uit van hun netwerk van coaches.

De intake

Bij de start van de coaching vul je een vragenlijst in. Dan vindt een intakegesprek plaats waarin ik zorgvuldig luister naar jouw verhaal en probeer een beeld te krijgen van de aanloop van je klachten, wie je bent, wat er aan de hand is en wat je vraag is. Vervolgens vindt een psychofysiologische meting plaats, waarin je fysieke herstelvermogen wordt gemeten. In een afsluitend intakegesprek vormen jouw antwoorden op de vragenlijst, je scores op de meting en het eerste gesprek de basis voor een begeleidingsplan van maximaal 10 sessies, afhankelijk van de ernst van je klachten en je vragen.

Hersteltraject: eerst fysiek, dan mentaal

We starten met het stopzetten van de roofbouw, zodat de lichamelijke en psychische klachten kunnen afnemen. Tegelijkertijd richten we ons op herstel door (leren) te ontspannen en bij te tanken. Daarnaast krijg je informatie over het Chronisch Stress Syndroom en gezond zelfmanagement .

Indien nodig werk ik samen met andere professionals zoals een fysiotherapeut of haptotherapeut. Tijdens de coaching maak ik gebruik van oefeningen en opdrachten, aangepast aan jouw situatie.

Halverwege en aan het eind van de coaching vul je de vragenlijst opnieuw in zodat we de ontwikkeling kunnen volgen.

Bij ziekmelding begeleid ik je ook bij je re-integratie op de werkplek of elders. Dit vindt in overleg plaats met je leidinggevende en de bedrijfsarts. Coachingstrajecten worden doorgaans door de werkgever betaald bij (het voorkomen van) uitval.